RSSFaceBook

Byliny

Rośliny zielne żyjące dłużej niż dwa lata. W strefach klimatycznych, w których występują niekorzystne dla wegetacji okresy, części nadziemne bylin corocznie obumierają zimą. Wiosną z pąków, kłącz, bulw, cebul itp. wyrastają młode pędy, które zakwitają i wydają nasiona lub zarodniki. Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich.

Nie masz uprawnień do komentowania