RSSFaceBook

Kultywar

Z łaciny (cultus = uprawny, varietas = odmiana).

Wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych, ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.

Zachowanie walorów (np. paskowania liści) u roślin potomnych wymaga z reguły zastosowania rozmnażania wegetatywnego i dlatego większość kultywarów jest klonami. Cechy wyróżniające kultywar są rzadko przekazywane potomstwu podczas rozmnażania generatywnego.

Kultywar jest podstawową jednostką klasyfikacyjną roślin uprawnych, nie jest natomiast odmianą botaniczną, ani w ogóle jednostką taksonomiczną.

Nazwa kultywaru składa się z nazwy botanicznej (nazwa rodzajowa, gatunkowa lub mieszańcowa), po której następuje określenie specyficzne dla kultywaru. Określenie o zwykle nie jest pisany kursywą w przeciwieństwie do łacińskiej nazwy botanicznej taksonu i wyróżnia się od niej dodatkowo ujęciem w pojedynczy cudzysłów. Określenia kultywarów powstałe przed 1 stycznia 1959 roku pochodzą z łaciny, po tej dacie nazwy kultywarów tworzone są ze słów pochodzących z języków współczesnych.

W publikacjach ogrodniczych nazwa kultywar jest najczęściej zastępowana słowem odmiana i w takim, potocznym, ujęciu są to synonimy.

Nie masz uprawnień do komentowania