RSSFaceBook

Rodzaj

Z łaciny (genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub grupę gatunków. Rodzajowi nadawana jest unikatowa, jednoczłonowa nazwa, która wchodzi w skład dwuczłonowej nazwy gatunkowej oraz trójczłonowej nazwy podgatunku. Naukową nazwę rodzaju zapisuje się zawsze wielką literą i krojem pisma odróżniającym ją od pozostałego tekstu, a identycznym z nazwą gatunku. Wyższą od rodzaju kategorią podstawową jest rodzina, niższą gatunek.

Opracowano na podstawie: Wikipedia.

Nie masz uprawnień do komentowania