RSSFaceBook

Poradnik o ogrodach (z traw)

Trawy ozdobne, tak jak i inne rośliny, są tylko surowcem, materiałem. Niewątpliwie znajomość gatunków i odmian, ich uwarunkowań biologicznych (opisana w poradniku o trawach) jest cenna lecz niewystarczająca, by zakładać ogrody. Nie ma przecież brzydkich roślin, są tylko złe projekty... Tworzenie wymaga wiedzy, umiejętności myślenia przestrzennego i doświadczenia.

Poradnik o ogrodach (z traw) zawiera szereg podpowiedzi. Autor omawiając poszczególne typy założeń (wodne, skalne, preriowe, w pojemnikach itd.), w których mogą znaleźć miejsce trawy, stara się instruować czytelników o tym co moża, warto i trzeba wiedzieć. Jak również - czego nie wolno, nie należy i dlaczego.

Wiadomości te powinny w jakimś stopniu pozwolić na zmienianie otoczenia z większa świadomością.

Nie masz uprawnień do komentowania